Home Nieuws Waarom nog bouwen voor de eeuwigheid?

Waarom nog bouwen voor de eeuwigheid?

Nog steeds bouwen we het liefst voor de eeuwigheid, want dat is de beste en meest duurzame aanpak. Deze gedachte zit er althans bij velen diep ingeprent.

Daarom ook de voorliefde voor bakstenen, want die zijn sterk en stevig. Bakstenen gaan eindeloos mee, zo voelen we dat zonder veel nadenken aan.

Is het wel zo slim om te bouwen met ‘eens en voor altijd’ als uitgangspunt? Charles Darwin leerde ons al: ‘Het zijn niet de sterkste van een soort die overleven en ook niet de intelligentste. De winnaars zijn degene die zich bij veranderingen het best aanpassen.’

Delen

Onze huidige samenleving

Onze huidige samenleving wordt bij uitstek gekenmerkt door complexiteit en onzekerheid. We weten onmogelijk wat de toekomst brengt. Alles verandert razendsnel, dat is de enige zekerheid die we vandaag hebben.

Nieuwe technologieën – ook in de bouwsector – volgen elkaar in een supersnel tempo op. Wat nu de labels energiezuinig en hernieuwbare energie krijgt, bestempelen we volgend decennium als energieverslindend en gedateerd.

Onze maatschappelijke noden voor wonen, werken, onderwijs en zorg zien er vandaag gegarandeerd anders uit dan die van morgen en overmorgen. We kunnen onmogelijk weten welke maatschappelijke uitdagingen de komende decennia op ons afkomen én hoe we ons hierop moeten voorbereiden.

Waarom blijft men dan gebouwen realiseren die ons voor vele decennia blokkeren, en waarbij de aanpassingskost bijzonder hoog is. Afbreken en aanpassen staat voor deze gebouwen gelijk met het creëren van een hoge afvalberg. Is dat dan duurzaam?

Het kan ook anders

Hebben we in de eerste plaats geen gebouwen nodig die we doorheen de gebruiksduur op elk moment flexibel kunnen upgraden naar de recentste energienormen en aanpassen volgens nieuwe behoeftes?

Kiezen we in specifieke situaties niet best voor gebouwen die we na een bepaalde gebruiksperiode demonteren, upgraden én – al dan niet elders – hergebruiken? Eventueel met een andere functie.

Moeten we de investering en kosten van nieuwe gebouwen niet op een andere manier durven analyseren en becijferen?

De vragen stellen zijn ze meteen ook beantwoorden.

Echt duurzaam bouwen betekent kiezen voor flexibiliteit en tijdelijkheid.

Flexibiliteit om een gebouw eenvoudig te upgraden wanneer er nieuwe energiezuinige technieken op de markt komen.

Flexibiliteit om de functie van een gebouw uit te breiden of volledig te veranderen wanneer ook de maatschappelijke noden en behoeftes evolueren.

Tijdelijkheid om een gebouw te demonteren en verplaatsen wanneer er elders meer nood is of wanneer de grond niet langer ter beschikking staat. Waardevolle grond hoeft zo niet langer ongebruikt te blijven, in afwachting van een definitieve (her)bestemming.

Met deze flexibele aanpak maximaliseren we op elk moment het gebruiksnut van een gebouw, in plaats van zonder tijdshorizon zwaar te investeren met een ‘eindeloze’ levensduur.

In de laatste situatie vervallen we na verloop van tijd onherroepelijk in een onaangepast gebouw met gedateerde energietechnieken.

Hoe geven we deze andere manier concreet vorm?

Met modulair bouwen door VDL De Meeuw. Flexibiliteit vormt het uitgangspunt van onze innovatieve bouwmethode. Elke bouwmodule wordt in geconditioneerde omstandigheden geprefabriceerd. Op de werf verlopen de montage en afwerking efficiënt.

Demonteren, upgraden, aanpassen, hergebruiken zitten volledig in ons DNA en concept ingebakken. Bouwafval beschouwen we als een ontwerpfout. Wij bouwen circulair, we geven gebouwen een tweede en zelfs derde leven. Met onze flexibiliteit zitten we evenwel altijd juist.

Circulair bouwen

Circulair businessmodel VDL De Meeuw V 1

GERELATEERDE PROJECTEN

AZ Sint Jan 1

AZ Sint Jan

In 2014 kreeg VDL De Meeuw de opdracht van het AZ Sint-Jan te Brugge om een tijdelijk...

Meer informatie
AZ Sint Jan
In 2014 kreeg VDL De Meeuw de opdracht van het AZ Sint-Jan te Brugge om een tijdelijk gebouw op te richten dat minstens15 jaar in dienst blijft. Ze eisten een...
Meer informatie
Spark Village header

Spark Village - Sciencepark Amsterdam

In Amsterdam is het tekort aan woningen al jaren een groot probleem. Met name voor studenten, starters...

Meer informatie
Spark Village - Sciencepark Amsterdam
In Amsterdam is het tekort aan woningen al jaren een groot probleem. Met name voor studenten, starters en statushouders is het vinden van betaalbare huisvesting erg lastig. Om deze groepen...
Meer informatie
Magnolia

Magnolia

In 2014 is VDL De Meeuw als partner aangeduid door de stad Brussel voor de bouw van...

Meer informatie
Magnolia
In 2014 is VDL De Meeuw als partner aangeduid door de stad Brussel voor de bouw van een prestigieuze modulaire school te Laken. In samenwerking met alle betrokken partijen realiseerde...
Meer informatie
Pagadder 1

Pagadder

AG Vespa is het autonoom gemeentebedrijf voor vastgoed en stadsprojecten voor de Stad Antwerpen. Het beheert hetstadspatrimonium...

Meer informatie
Pagadder
AG Vespa is het autonoom gemeentebedrijf voor vastgoed en stadsprojecten voor de Stad Antwerpen. Het beheert hetstadspatrimonium en geeft uitvoering aan het stadsontwikkelingsbeleid zoals bepaald door het college van burgemeester...
Meer informatie