Home Over ons

Over ons

RUIMTE VOOR ONGEKENDE MOGELIJKHEDEN

De wereld om ons heen verandert in hoog tempo. Met voldoende ruimte om je als mens te ontplooien en op zoek te gaan naar persoonlijk geluk. Die ruimte vinden we ook in toenemende mate in de manier waarop we wonen en werken. Juist op die gebieden heeft de wereld behoefte aan partijen die hen bij de hand nemen en de letterlijk ongekende mogelijkheden voor hen zichtbaar, tastbaar en bereikbaar maken. De Meeuw heeft een een heldere visie op heden en toekomst.

Grensverleggers die in alles wat ze doen het belang van de wereld om hen heen als belangrijkste uitgangspunt nemen. De Meeuw is zo’n grensverlegger die, op het gebied van flexibele bouwoplossingen, een inspirerende wereld aan ongekende mogelijkheden biedt.

Een wereld die architecten en bouwers inspireert en die de mensen van De Meeuw ruimte geeft voor groei en ontwikkeling. Een wereld die ongekende mogelijkheden voor gebruikers en een nieuwe horizon in flexibele bouwoplossingen voor zorg en onderwijs laat zien. En een wereld die rekening houdt met de toekomst, door circulaire oplossingen te bieden. Zowel in materiaal als mens. De Meeuw biedt ruimte voor inspiratie. Ruimte voor groei. Ruimte voor ontwikkeling. Ruimte voor geluk.

CIRCULAIR BOUWEN

De modulaire bouwmethode van De Meeuw vormt het fundament voor circulair en Flexibel bouwen. We werken vanuit vaste modules, welke we kunnen voorzien van maatwerk. De uiteindelijke vorm kan gedurende de levensduur aangepast worden, op basis van de locatie en de wensen van de gebruikers. Het zeer efficiënte productieproces in de fabriek en het minimale aantal transportbewegingen dragen bij aan een fors lagere uitstoot van CO2. Wanneer een gebouw wordt verplaatst naar een nieuwe locatie, vervangen we alleen die onderdelen die daar aan toe zijn. Zo blijft de restwaarde zoveel mogelijk behouden blijft en het object betaalbaar.

We bouwen niet alleen voor de dag van morgen, maar bouwen met een vooruitziende blik. We Build Future.

DE MEEUW IN VOGELVLUCHT!


Benieuwd wat er allemaal mogelijk is bij De Meeuw? Bekijk het hieronder in een korte animatie.