Home Nieuws Waarom mag een Belgische werkgever zijn buitenlandse werknemers niet huisvesten?

Waarom mag een Belgische werkgever zijn buitenlandse werknemers niet huisvesten?

De economie blijf door de krapte op de arbeidsmarkt roepen om buitenlandse werkkrachten. Eén van de grootste pijnpunten is het wettelijk verbod voor werkgevers om huisvesting te organiseren voor hun buitenlandse werkkrachten. Huismelkerij en extra druk op de bestaande woningmarkt loeren evenwel om de hoek. Rikka Coppens - CEO van House of HR – argumenteerde in De Tijd (6 februari 2024) dat het dringend anders moet.De huidige situatie kost de staatskas elk jaar vele miljarden aan gemiste inkomsten. Jonas Deraeve - Voka Limburg kaart de nood aan

De Meeuw steunt haar pleidooi. Wij bieden met flexwonen zelfs al een totaaloplossing die werkgevers volledig ontzorgt én geen extra druk veroorzaakt op de al zwaar belaste woningmarkt. In een mum van tijd realiseren we modulaire co-housingprojecten op gronden en terreinen die we tijdelijk of permanent van de werkgevers ter beschikking krijgen.

Delen

De Belgische wetgeving omtrent het huisvesten van buitenlandse arbeiders werkt contraproductief. Een buitenlandse arbeider uit de EU die hier een jaar wilt werken, moet door zijn Belgische werkgever ‘begeleid’ worden naar een woning. Dat is allerminst eenvoudig – lees: onhaalbaar – op de woningmarkt van vandaag. De werkgever mag zelfs expliciet geen ‘rol spelen op de woningmarkt’. De Belgische wetgeving verbiedt dus dat werkgevers hun buitenlandse arbeidskrachten zelf huisvesten of hiervoor het nodige organiseren.


Nederland, het kan ook anders


Dit betekent dat buitenlandse arbeiders in ons land voor een Belgische werkgever moeten komen werken zonder enig idee van waar en in welke omstandigheden ze zullen wonen. Ze weten eveneens niet hoeveel ze maandelijks moeten betalen voor huur en energie.


Deze strenge werkwijze staat in schril contrast met onze Nederlandse buren. Daar mag een werkgever een woning – inclusief alle voorzieningen – ter beschikking stellen van zijn buitenlandse werknemers.


De enige voorwaarde: de woning moet kwalitatief in orde zijn en gekeurd worden. De buitenlandse werkkracht weet voor zijn vertrek dus al perfect waar hij zal wonen en hoeveel dit kost. Als hij zijn job verliest, dan mag hij nog zes weken in de woning blijven. Ook co-housing is in Nederland voor buitenlandse werkkrachten toegelaten, in België niet. Zo kunnen buitenlandse werkkrachten in Nederland op een sociale manier samen wonen, én houden ze meer loon over van hun arbeid.


Omzeiling via detachering of onderaanneming


Om al deze obstakels te vermijden komen buitenlandse werkkrachten naar België via detachering of buitenlandse onderaanneming. We spreken hier over grote aantallen werknemers die niet in dienst treden van een Belgisch bedrijf. Toch gaan ze hier aan de slag.


Deze alternatieve methodes gaan gepaard met veel zwartwerk en cowboygedrag. De bescherming van de buitenlandse werkkracht – bijvoorbeeld bij een ongeval of ontslag – is onbestaand. De huisvesting wordt door het buitenlandse detacheringsbedrijf geregeld door het opkopen van kleine oude woningen. Het risico op overlast voor de buurt is groot. Bij verlies van job staat de buitenlandse werkkracht op straat.


Schadelijke situatie


Deze situatie schaadt iedereen. De staatkas loopt bij detachering of onderaanneming per werknemer jaarlijks meerdere tienduizenden euro’s aan bijdragen voor de sociale zekerheid en personenbelasting mis. De arbeidskrachten werken in een kwetsbaar statuut, lopen een groot risico op huismelkerij en werken vaak in precaire omstandigheden.


Verander de wetgeving


Onze economie en welvaartsstaat hebben buitenlandse werkkrachten nodig. Verander de wetgeving en laat werkgevers instaan voor kwaliteitsvolle huisvesting van hun buitenlandse werkkrachten, zo pleit Rikka Coppens van House of HR.


De Meeuw heeft hiervoor met flexwonen alvast de gepaste oplossingen in huis. Wij kunnen werkgevers volledig ontzorgen. De conceptplannen voor kwaliteitsvolle huisvesting liggen klaar, inclusief buitenaanleg en gemeenschappelijke ruimtes.


Wij realiseren in een mum van tijd een kwalitatief woongebouw, al dan niet voor enkele jaren. Kwaliteitscontroles en keuringen zijn absoluut welkom. Met deze huisvesting creëren we een extra woningaanbod op maat van buitenlandse arbeidskrachten, zonder extra druk op de bestaande woningmarkt. Lees hier meer over onze oplossingen over flexwonen

GERELATEERDE PROJECTEN

Spark Village header

Spark Village - Sciencepark Amsterdam

In Amsterdam is het tekort aan woningen al jaren een groot probleem. Met name voor studenten, starters...

Meer informatie
Spark Village - Sciencepark Amsterdam
In Amsterdam is het tekort aan woningen al jaren een groot probleem. Met name voor studenten, starters en statushouders is het vinden van betaalbare huisvesting erg lastig. Om deze groepen...
Meer informatie
210622 De Meeuw Purmerend 5 opgewerkt

Flexwonen op verschillende locaties, Purmerend

Woningen, Purmerend 200 tijdelijke woningen op 4 locaties

Meer informatie
Flexwonen op verschillende locaties, Purmerend
Op diverse locaties in Purmerend heeft De Meeuw in opdracht van de gemeente in slechts 2 jaar tijd 200 tijdelijke woningen gebouwd. Dit initiatief heeft als doel de druk op...
Meer informatie
220930 P182 Nezzt Visualization 04 min min

NDW 21, Nijmegen

Woningen, Purmerend 200 tijdelijke woningen op 4 locaties

Meer informatie
NDW 21, Nijmegen
De Meeuw werkt in opdracht van de woningcorporaties Talis, Woonwaarts, SSH& en Portaal, en in nauwe samenwerking met de gemeente Nijmegen, aan de realisatie van een nieuwe buurt met circulaire...
Meer informatie