Home Nieuws Flexwonen op braakliggende overheidsgronden is structurele oplossing voor acute woningnood

Flexwonen op braakliggende overheidsgronden is structurele oplossing voor acute woningnood

Opiniestuk Hans Vonck over flexwonen, Bouwkroniek

"De overheid heeft nood aan doeltreffende antwoorden voor de woonnood van specifieke doelgroepen. België heeft op dit moment geen buffer om acute situaties op te vangen en werkt te weinig aan structurele oplossingen op middellange en lange termijn. Hierdoor blijft het tekort aan sociale woningen, studentenhuisvesting, migrantenopvang en woningnood bij rampen aanslepen."


Zonder doelgericht ingrijpen dreigt een rampscenario. De wachtlijsten voor een sociale woning zijn bijzonder lang. Verder overtreft de instroom van asielaanvragen en arbeidsmigratie het beschikbare aanbod aan menswaardige opvang. Studentensteden zoals Leuven, Gent, Brussel en Antwerpen kreunen onder een tekort aan studentenkamers. Acute problemen – zoals de watersnood in Wallonië of de oorlog in Oekraïne – vereisen een buffer in het woningaanbod.

Ons land beschikt niet over de financiële middelen om op enkele jaren tijd een gigantisch bouwprogramma te realiseren. Als een ramp zich voordoet, is het te laat om nog snel extra woongelegenheid te creëren. Klassieke projectontwikkeling biedt onvoldoende flexibiliteit om doelgericht in te spelen op de snel wijzigende woonbehoeftes. Kortom, als we niet de stap durven zetten naar flexibele woonoplossingen, vergroten alle wachtlijsten én staan we niet klaar bij acute noodsituaties.

Ons voorstel met modulaire woningbouw biedt de perfecte oplossing op korte, middellange én lange termijn. Alle overheden samen beschikken binnen en buiten de stadskernen over tal van braakliggende gronden. Voor veel van deze gronden is nog geen definitieve (her)bestemming bepaald of is de beoogde ontwikkeling nog niet gerealiseerd.

Op al deze gronden kunnen wij via modulaire bouw binnen het jaar een volwaardige multi-inzetbare woonkern – inclusief buiteninfrastructuur - realiseren. Dankzij een huurformule is deze aanpak voor de overheid perfect betaalbaar. Al vanaf een grondoppervlakte van 2.000m² behoort een tijdelijk woonproject tot de mogelijkheden.

Wij dragen de volledige financieringskosten. De overheid, universiteit of huisvestingsmaatschappij huurt onze wooninfrastructuur voor een periode van minstens 10 jaar, al dan niet verlengbaar. De ontwerpplannen liggen al klaar voor elke specifieke doelgroep. Deze passen we flexibel aan op maat van het gewenste woningaantal en de terreinmogelijkheden.

Na afloop van de huurperiode blijft de woonkern langer staan of verplaatsen én herbouwen we onze modulaire infrastructuur op een andere locatie. Dankzij onze circulaire bouwsystemen geven we deze woonprojecten probleemloos een tweede en zelfs derde leven.

Er moet zo snel mogelijk een regelgevend kader komen dat tijdelijke omgevingsvergunningen mogelijk maakt, al dan niet zonevreemd. De tijd dringt om dit gigantisch maatschappelijk probleem aan te pakken met onze innovatieve woonoplossingen.”

Delen

Dia1
Bouwkroniek Linked In

GERELATEERDE PROJECTEN

AZ Sint Jan 1

AZ Sint Jan

In 2014 kreeg VDL De Meeuw de opdracht van het AZ Sint-Jan te Brugge om een tijdelijk...

Meer informatie
AZ Sint Jan
In 2014 kreeg VDL De Meeuw de opdracht van het AZ Sint-Jan te Brugge om een tijdelijk gebouw op te richten dat minstens15 jaar in dienst blijft. Ze eisten een...
Meer informatie
Spark Village header

Spark Village - Sciencepark Amsterdam

In Amsterdam is het tekort aan woningen al jaren een groot probleem. Met name voor studenten, starters...

Meer informatie
Spark Village - Sciencepark Amsterdam
In Amsterdam is het tekort aan woningen al jaren een groot probleem. Met name voor studenten, starters en statushouders is het vinden van betaalbare huisvesting erg lastig. Om deze groepen...
Meer informatie
Magnolia

Magnolia

In 2014 is VDL De Meeuw als partner aangeduid door de stad Brussel voor de bouw van...

Meer informatie
Magnolia
In 2014 is VDL De Meeuw als partner aangeduid door de stad Brussel voor de bouw van een prestigieuze modulaire school te Laken. In samenwerking met alle betrokken partijen realiseerde...
Meer informatie
Pagadder 1

Pagadder

AG Vespa is het autonoom gemeentebedrijf voor vastgoed en stadsprojecten voor de Stad Antwerpen. Het beheert hetstadspatrimonium...

Meer informatie
Pagadder
AG Vespa is het autonoom gemeentebedrijf voor vastgoed en stadsprojecten voor de Stad Antwerpen. Het beheert hetstadspatrimonium en geeft uitvoering aan het stadsontwikkelingsbeleid zoals bepaald door het college van burgemeester...
Meer informatie