Home Nieuws Circular Award 2021

Circular Award 2021

Het ‘digitale rozet’ van het Versnellingshuis Nederland circulair is wat De Meeuw een jaar lang mag dragen. De Meeuw was helaas geen finalist maar we kregen wel een prijs en de erkenning met een plek op de shortlist van de Circular Award 2021. Deze digitale medaille kreeg De Meeuw voor het aandeel in de circulaire transitie. Onze modulaire bouwmethode kreeg de beoordeling als een van de beste twintig circulaire projecten in Nederland van 2021.

De Meeuw schreef zich eind 2020 in voor de Circulair Award 2021. Dit deed De Meeuw met zijn modulaire bouwmethode, het fundament onder circulair en flexibel bouwen. Hiernaast maken we huisvesting die aansluit bij de vraag uit de markt en qua omvang, functie, comfort en identiteit kan meebewegen met de veranderende omstandigheden, behoeften en wensen van gebruikers. Ook is De Meeuw in staat om de gebruikte gebouwen en huizen te verplaatsen en her te gebruiken wanneer de vraag ophoudt met bestaan.

Minder milieulasten

De Meeuw draagt bij aan een fors lagere uitstoot van CO2 dan traditionele bouw mede door de modulaire huisvesting, het efficiënte productieproces in de fabriek en het lage aantal transportbewegingen. De vermindering van 55% van milieulasten wordt mogelijk gemaakt door het demontabel bouwen van De Meeuw. Om de restwaarde te behouden en om het object betaalbaar te houden wordt er bij de herinzet van de modules op een andere locatie alleen de onderdelen vervangen die daar behoefte aan hebben. De jury erkende onze circulaire en duurzame manier van bouwen door De Meeuw te belonen met een plaats op de shortlist.

Versnellingshuis Nederland circulair

Het Versnellingshuis Nederland circulair. is een samenwerking van het Ministerie van IenW, VNO-NCW/MKB-Nederland, Het Groene Brein en MVO Nederland. Een initiatief dat ondernemers helpt de (volgende) stap te zetten in de circulaire economie. Mede door deze Circular Awards probeert het Versnellingshuis bedrijven en overheden op te roepen om in te schrijven met innovatieve projecten, producten en diensten die laten zien wat een circulaire economie voor mogelijkheden biedt voor Nederland. In de eerste week van februari wordt de uitslag bekend gemaakt.

Delen