Home Projecten Pagadder

Pagadder

AG Vespa is het autonoom gemeentebedrijf voor vastgoed en stadsprojecten voor de Stad Antwerpen. Het beheert het
stadspatrimonium en geeft uitvoering aan het stadsontwikkelingsbeleid zoals bepaald door het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad. Met dit
bedrijf beschikt het stadsbestuur over een instrument om de stadsvernieuwing te concretiseren en realiseren. AG Vespa is operationeel sinds 1 maart 2003 en telt 75 medewerkers.

Medio 2009 keurde de gemeenteraad de samenwerkingsovereenkomst tussen AG Vespa en de stad Antwerpen goed, op basis van de welke AG Vespa bouwprojecten in de kinderopvang begeleidt.

In mei 2011 keurde het college de uitbreiding goed van het kinderdagverblijf “Pagadder” alsmede de samenwerking met AG Vespa voor begeleiding van dit project. De uitbreiding zou voor 56 extra plaatsen in het kinderdagverblijf zorgen. Vanaf dan ging alles heel snel.

Begin augustus 2011 werd het studiebureau Van Halewyck en Marco aangesteld voor de architectuuropdracht. Eind september werd het bouwaanvraagdossier ingediend bij Ruimte & Erfgoed, midden oktober werd de opdracht aangekondigd in het Belgisch Staatsblad onder de vorm van een algemene offerteaanvraag met prestatiebestek. Op 19 december werd de opdracht na onderhandelingen aan VDL De Meeuw gegund.

In februari 2012 werd de bouwvergunning verkregen, vanaf dan kreeg VDL De Meeuw 70 werkdagen om het project af te werken.

Kenmerken

Opdrachtgever:
AG Vespa, Antwerpen
Project:
Kinderdagverblijf
Soort bouw:
Permanent
Bouwjaar:
2012
Kenmerk:
Deluxe & Complete
Plaats:
Antwerpen
Oppervlakte (m2):
450

Delen

GERELATEERDE PROJECTEN

Rakkertjes 01

De Rakkertjes

Na het drama in Dendermonde besliste het Bestuur om kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang op verschillende locaties te...

Meer informatie
De Rakkertjes
Na het drama in Dendermonde besliste het Bestuur om kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang op verschillende locaties te organiseren.Er moest snel een kwalitatieve oplossing gevonden worden. VDL De Meeuw bouwde in...
Meer informatie
Open Veld 1

Open Veld

Het Brussels hoofdstedelijk Gewest moet nog grote stappen zetten in de uitbouw van nieuwe of bijkomende infrastructuur...

Meer informatie
Open Veld
Het Brussels hoofdstedelijk Gewest moet nog grote stappen zetten in de uitbouw van nieuwe of bijkomende infrastructuur voor het onderwijs. De gemeente St-Agatha-Berchem is alvast niet bij de pakken blijven...
Meer informatie