Voor meer informatie kun je contact opnemen met een medewerker van De Meeuw. Bel ons via onderstaand telefoonnummer, of mail ons.
Meteen op de hoogte van het laatste nieuws, meld je aan voor onze nieuwsbrief.
Pagadder 1
Permanent Education Onderwijs Kinderdagverblijf Deluxe & Complete

Pagadder

AG Vespa is het autonoom gemeentebedrijf voor vastgoed en stadsprojecten voor de Stad Antwerpen. Het beheert het
stadspatrimonium en geeft uitvoering aan het stadsontwikkelingsbeleid zoals bepaald door het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad. Met dit
bedrijf beschikt het stadsbestuur over een instrument om de stadsvernieuwing te concretiseren en realiseren. AG Vespa is operationeel sinds 1 maart 2003 en telt 75 medewerkers.

Medio 2009 keurde de gemeenteraad de samenwerkingsovereenkomst tussen AG Vespa en de stad Antwerpen goed, op basis van de welke AG Vespa bouwprojecten in de kinderopvang begeleidt.

In mei 2011 keurde het college de uitbreiding goed van het kinderdagverblijf “Pagadder” alsmede de samenwerking met AG Vespa voor begeleiding van dit project. De uitbreiding zou voor 56 extra plaatsen in het kinderdagverblijf zorgen. Vanaf dan ging alles heel snel.

Begin augustus 2011 werd het studiebureau Van Halewyck en Marco aangesteld voor de architectuuropdracht. Eind september werd het bouwaanvraagdossier ingediend bij Ruimte & Erfgoed, midden oktober werd de opdracht aangekondigd in het Belgisch Staatsblad onder de vorm van een algemene offerteaanvraag met prestatiebestek. Op 19 december werd de opdracht na onderhandelingen aan De Meeuw gegund.

In februari 2012 werd de bouwvergunning verkregen, vanaf dan kreeg De Meeuw 70 werkdagen om het project af te werken.

Opdrachtgever
AG Vespa, Antwerpen
Project
Kinderdagverblijf
Soort bouw
Permanent
Bouwjaar
2012
Kenmerk
Deluxe & Complete
Plaats
Antwerpen
Oppervlakte (m2)
450
Pagadder 1

Pagadder

Pagadder 2

Pagadder

Pagadder 3

Pagadder

Pagadder 4

Pagadder

Laatste nieuws