Home Nieuws De nijpende woningmarkt in Gent oplossen? Laat ons buiten de klassieke lijntjes kleuren.

De nijpende woningmarkt in Gent oplossen? Laat ons buiten de klassieke lijntjes kleuren.

De recente volksraadpleging in Gent toont aan dat steden en gemeenten dringend actie moeten ondernemen voor betaalbaar wonen. Dit thema leeft. De actiegroep verzamelde meer dan 26.350 handtekeningen voor een volksraadpleging. In totaal nam 12,4% van alle Gentenaars de moeite om te komen stemmen. Van deze stemmers vindt 79,38% dat gemeentelijk publiek vastgoed niet mag geprivatiseerd worden. 77,35% stelt dat de stad Gent een publieke grondenbank moet oprichten om minstens 40% sociale woningen te realiseren.

Delen

Doortastend woonbeleid nodig

Naast Gent kampen ook andere steden met een steeds krappere woningmarkt. De enorme vraag van studenten naar aangepaste huisvesting vergroot in Gent alleen maar de uitdaging. Het oplossen van deze complexe huisvestingsproblemen vereist een doortastend woonbeleid waarbij we ook buiten de klassieke lijnen durven kleuren.

Unieke woonformule

Met flexwonen ontwikkelde De Meeuw een unieke woonformule waarbij we kwalitatieve modulaire huisvesting inzetten voor hoogwaardige (semi)-permanente gebouwen. Zowel voor studentenhuisvesting, als voor sociale woningen liggen de beproefde concepten en ontwerpen al klaar. Wij bouwen 100% in functie van de leef- en woonkwaliteit van elke specifieke doelgroep. Zo gaat er geen enkele vierkante meter woonruimte verloren.

Zelf investeren

We zijn bereid om zelf ook te investeren. Nadien stellen we deze woongebouwen via een huurformule ter beschikking van een universiteit, lokale overheid of andere opdrachtgever. Belangrijk, we hebben de locaties nodig. Nadien gaat het heel snel. Dankzij de prefabricatie van onze gebouwen realiseren wij op enkele maanden tijd een volledige woonkern.

Niet voor eeuwig en altijd

We hoeven trouwens niet voor eeuwig en altijd over deze gronden te beschikken. Ook terreinen waarvoor nog geen finale toekomst is uitgestippeld of die wachten op een definitieve herontwikkeling, komen in aanmerking. Met deze unieke aanpak activeren we op zeer korte termijn een maximaal aantal wooneenheden om het nijpende tekort snel terug te dringen.

100% circulair bouwen

Op de gronden die we tijdelijk ter beschikking krijgen, realiseren wij volledige woonkernen – inclusief buitenaanleg - voor een periode van minstens tien jaar. Nadien verlengen we de termijn of demonteren wij de gebouwen. Na een grondige refit bouwen we ze elders weer op. Zo bouwen we dankzij onze innovatieve modulaire bouwtechniek 100% circulair én geven we onze gebouwen een 2de of zelfs 3de leven.

GERELATEERDE PROJECTEN

AZ Sint Jan 1

AZ Sint Jan

In 2014 kreeg De Meeuw de opdracht van het AZ Sint-Jan te Brugge om een tijdelijk gebouw...

Meer informatie
AZ Sint Jan
In 2014 kreeg De Meeuw de opdracht van het AZ Sint-Jan te Brugge om een tijdelijk gebouw op te richten dat minstens15 jaar in dienst blijft. Ze eisten een flexibele...
Meer informatie
Spark Village header

Spark Village - Sciencepark Amsterdam

In Amsterdam is het tekort aan woningen al jaren een groot probleem. Met name voor studenten, starters...

Meer informatie
Spark Village - Sciencepark Amsterdam
In Amsterdam is het tekort aan woningen al jaren een groot probleem. Met name voor studenten, starters en statushouders is het vinden van betaalbare huisvesting erg lastig. Om deze groepen...
Meer informatie
Magnolia

Magnolia

In 2014 is De Meeuw als partner aangeduid door de stad Brussel voor de bouw van een...

Meer informatie
Magnolia
In 2014 is De Meeuw als partner aangeduid door de stad Brussel voor de bouw van een prestigieuze modulaire school te Laken. In samenwerking met alle betrokken partijen realiseerde De...
Meer informatie
Pagadder 1

Pagadder

AG Vespa is het autonoom gemeentebedrijf voor vastgoed en stadsprojecten voor de Stad Antwerpen. Het beheert hetstadspatrimonium...

Meer informatie
Pagadder
AG Vespa is het autonoom gemeentebedrijf voor vastgoed en stadsprojecten voor de Stad Antwerpen. Het beheert hetstadspatrimonium en geeft uitvoering aan het stadsontwikkelingsbeleid zoals bepaald door het college van burgemeester...
Meer informatie