Home Nieuws Experts waarschuwen voor ongeziene wooncrisis en pleiten voor proefprojecten. De Meeuw presenteert ‘flexwonen’!

Experts waarschuwen voor ongeziene wooncrisis en pleiten voor proefprojecten. De Meeuw presenteert ‘flexwonen’!

Een tiental experts uit zowel de vast- en bouwsector, de sociale woningmarkt als de private verhuurders trekt aan de alarmbel. Hun boodschap is duidelijk: we stevenen af op een ongeziene wooncrisis! De overheid moet dringend ingrijpen.

Delen

Zelf een woning bouwen of aankopen wordt voor de grote meerderheid onbetaalbaar. Ook de bestaande huurmarkt barst volledig uit z’n voegen. Het reguliere aanbod is te beperkt. Daarnaast wordt de sociale woningmarkt overstelpt met elange wachtlijsten.


De experts pleiten voor een totaalvisie en een paradigmashift. ”Onze politici moeten durven experimenteren in plaats van te blijven teren op oude recepten.” Een regelluw wettelijk kader met proefprojecten kan ons alvast op weg zetten, menen ze. Daarnaast moet er hoger en meer dens worden gebouwd, ”uiteraard met aandacht voor de juiste locaties en met kwalitatief openbaar domein en groen.”


Beluister hierbij het radio1-fragment

Willen we niet dat velen straks de dupe worden, dan is het hoog tijd om de koppen bij elkaar steken en een breed ambitieus woonbeleid praktisch waar te maken, concluderen de ondertekenaars.Met deze open brief bevestigen de experts voor 100% de analyse die De Meeuw eerder maakte. Zo lanceerden we met dezelfde boodschap in 2023 ons concept van ‘flexwonen’. Dit concept komt op verschillende manieren tegemoet aan de bekommernissen van de experts omtrent de acute nood aan bijkomende woningen.


Allereerst gaat het om een flexibele vorm van huisvesting waarbij braakliggende gronden zeer snel én voor een tijdelijke periode kunnen geactiveerd worden. Tijdelijk omvat in dit concept een periode van minstens 10 jaar, maar ook langer of zelfs definitief is perfect mogelijk. Onze modulaire woongebouwen zijn 100% gelijkwaardig in duurzaamheid, wooncomfort én levensduur.


De Meeuw creëert op deze gronden een volwaardige woonbuurt, inclusief buitenaanleg met groen en publieke infrastructuur. Dankzij onze modulaire bouwmethode kunnen we de woningen na afloop van de afgesproken periode – bijvoorbeeld omdat de terreinen een andere bestemming krijgen – demonteren én elders weer heropbouwen. We laten géén gronden ongebruikt en we bouwen circulair. Ook definitieve woonbuurten zijn met ons technisch concept perfect mogelijk.


In Nederland – een land waar men durft te experimenteren – zijn door De Meeuw al meerdere volwaardige en bijzonder fraaie woonbuurten volgens deze formule gebouwd. Een mooi voorbeeld hiervan vinden we in Amsterdam.


Wij stemmen de gewenste woonbuurt volledig af op de beoogde doelgroep. Dankzij de doordachte en beproefde woonconcepten zorgen we voor slimme verdichting, met garanties op een hedendaags wooncomfort.


Onze oplossing is voor de overheid bovendien financieel gunstig. De Meeuw investeert in de realisatie van de woonbuurt, én stelt de woonbuurt via een huurformule ter beschikking voor doorverhuur aan de uiteindelijke bewoners.


Flexwonen behoort volgens ons gegarandeerd tot één van de mogelijke oplossingen om de actuele wooncrisis aan te pakken. We stoten op dit moment jammer genoeg nog op watervrees bij de overheid én de wettelijke onmogelijkheid van tijdelijke bouwvergunningen. Dit stelden we telkens opnieuw vast in de talrijke gesprekken die we de afgelopen maanden voerden met beleidsmakers en politici.


Ook tijdelijk zonevreemd bouwen – bijvoorbeeld aan de rand van een industriezone, recreatiegebied of zone voor openbare voorzieningen – wordt nu wettelijk uitgesloten. Dit verbod is te rigide. Plaatselijke opportuniteiten en woonnoden worden zo compleet genegeerd. We kunnen ons dergelijke starre houding onmogelijk permitteren als je ziet op welke woonramp we als samenleving afstevenen. De Meeuw is alvast klaar om aan de slag te gaan!


Lees hier meer info over flexwonen door De Meeuw.

De Meeuw Purmerend 4

Download onze Flexwonen-brochure voor meer informatie over onze woongebouwen

GERELATEERDE PROJECTEN

Spark Village header

Spark Village - Sciencepark Amsterdam

In Amsterdam is het tekort aan woningen al jaren een groot probleem. Met name voor studenten, starters...

Meer informatie
Spark Village - Sciencepark Amsterdam
In Amsterdam is het tekort aan woningen al jaren een groot probleem. Met name voor studenten, starters en statushouders is het vinden van betaalbare huisvesting erg lastig. Om deze groepen...
Meer informatie
210622 De Meeuw Purmerend 5 opgewerkt

Flexwonen op verschillende locaties, Purmerend

Woningen, Purmerend 200 tijdelijke woningen op 4 locaties

Meer informatie
Flexwonen op verschillende locaties, Purmerend
Op diverse locaties in Purmerend heeft De Meeuw in opdracht van de gemeente in slechts 2 jaar tijd 200 tijdelijke woningen gebouwd. Dit initiatief heeft als doel de druk op...
Meer informatie
220930 P182 Nezzt Visualization 04 min min

NDW 21, Nijmegen

Woningen, Purmerend 200 tijdelijke woningen op 4 locaties

Meer informatie
NDW 21, Nijmegen
De Meeuw werkt in opdracht van de woningcorporaties Talis, Woonwaarts, SSH& en Portaal, en in nauwe samenwerking met de gemeente Nijmegen, aan de realisatie van een nieuwe buurt met circulaire...
Meer informatie