Home Onze aanpak Flexwonen - Flexibele huisvesting

Flexwonen - Flexibele huisvesting

Structureel, snel en betaalbaar de woningnood aanpakken

De woningmarkt barst op talrijke fronten uit zijn voegen. Specifieke doelgroepen en marktsegmenten zijn het grootste slachtoffer, waaronder sociale woningbouw, studentenkoten, huisvesting voor arbeidsmigranten en noodwoningen bij rampsituaties. Het ene alarmerende cijfer duikt op na het andere. Met de formule flexwonen ontwikkelde De Meeuw een structurele, snelle én betaalbare oplossing.

Onze primaire partners voor de realisatie van flexwonen zijn sociale huisvestingsmaatschappijen, overheden - inclusief steden en gemeenten, universiteiten en hogescholen, multinationale bedrijven,…

Wat is flexwonen?

Flexwonen is onze ultieme toepassing van circulair flexgoed. De Meeuw investeert én bouwt kant-en-klare woonbuurten met onze modulaire bouwtechniek.

Wanneer de tijd rijp is, verplaatsen en herbouwen we de woonbuurt – al dan niet in aangepaste vorm - elders weer op.

Waar?

De flexibiliteit en het hergebruik laten toe om snel woonbuurten te creëren op braakliggende terreinen waarvoor nog geen definitieve (her)bestemming bepaald is, of waarvoor het nog enkele jaren wachten is op de realisatie van de beoogde definitieve invulling.

Via flexwonen schakelen we dit braakliggend terrein voor een termijn van minimum een tiental jaar op een kwalitatieve manier in om acute woonnoden op te lossen.

Rond de tafel

Om op een specifieke locatie een project met flexwonen te realiseren, zitten we het liefst rond de tafel met de grondeigenaars of de beslissingsnemers over het specifieke braakliggende terrein.

Denk daarbij aan huisvestingsmaatschappijen, alle overheden - waaronder ook steden en gemeenten -, universiteiten en hogescholen en bedrijven die arbeidsmigranten tewerkstellen.

Deze primaire partners beschikken over de vereiste terreinen én hebben er alle belang bij om samen met ons specifieke woonnoden op te lossen.

Flexwonen samengevat

Movable construction 2024 01 24 145626 yukt
Onze modulaire gebouwen zijn aanpasbaar, verplaatsbaar én opnieuw inzetbaar. Dus 100% circulair
Temporay to permanent 2024 01 24 145713 tgjj
Dankzij de industriële prefabricatie verloopt de realisatie snel. De productie is industrieel. On site volgt de feilloze montage.
Bewoonbaar 2024 01 24 145738 nvvu
Onze modulaire woningen voldoen aan alle woonkwaliteitsnormen.
Service
Wij ontzorgen je volledig, ook voor het beheer en onderhoud.
Leeftijd 08 2024 01 24 150117 fxgz
Kies voor onze hoogwaardige standaardinrichting of ga voor maatwerk.
Ready to use 2024 01 24 150233 ofia
Inclusief buiteninfrastructuur en groenvoorzieningen.

Interesse in de mogelijkheden van flexwonen?

Wij komen langs voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.