Home Onze aanpak In 8 stappen naar jouw bouwproject

In 8 stappen naar jouw bouwproject

Intensief samenwerkingstraject naar het perfecte modulaire gebouw

Voor elke opdracht doorlopen we samen een intensief samenwerkingstraject. Stap voor stap stemmen we het uiteindelijke gebouw volledig af op jouw wensen, noden en behoeftes. In elke fase brengen we langs onze zijde de juiste experts aan tafel.

Stap 1: aangename kennismaking

Meer weten over de mogelijkheden van modulair bouwen door De Meeuw? Bieden wij een mogelijke oplossing voor jouw uitdaging op vlak van tijdelijke of permanente huisvesting? Werkzaam in één van onze markten onderwijs, kantoren & industrie, wonen of zorg?

Contacteer ons gerust voor een eerste kennismakingsgesprek. We luisteren aandachtig naar jouw wensen, noden en behoeftes. Vervolgens lichten we graag toe welke meerwaarde onze modulaire bouwmethode specifiek voor jou kan betekenen en bieden we je een helder inzicht in onze all-in aanpak en extra services. We geven je graag verdere toelichting over de manier waarop we samen met jou deze uitdagingen aangaan en de mogelijke financiële formules.

Na dit gesprek heb je een goed zicht op onze mogelijkheden én beslis je of je al dan niet een stap verder wilt.

Stap 2: eerste conceptontwerp en projectraming

Wanneer je overtuigd bent van de troeven en mogelijkheden van modulair bouwen door De Meeuw, schrijven we het volgende hoofdstuk van ons verhaal.

Op basis van onze eerste inventarisatie werken we al een conceptontwerp en bijhorende prijsindicatie uit. Dat geeft al een eerste beeld van de mogelijkheden voor het beschikbare budget.

Stap 3: ontwerp en calculatie door eigen ontwerp- en engineeringbureau

In de volgende stap schakelen we ons eigen ontwerp- en engineeringbureau – met bijhorende architecten – in om jouw vragen tot in het kleinste detail te vertalen naar een technisch en functioneel ontwerp.

Heb je een eigen architect? Ook prima, we werken hiermee graag samen. Ons engineeringsbureau analyseert de situatie en bekijkt de mogelijkheden voor gebouwconfiguratie en technische mogelijkheden.

We luisteren voor (semi)permanente gebouwen aandachtig naar jouw architecturale verwachtingen op vlak van identiteit en eigen uitstraling.

Zijn er specifieke functionele of technische eisen? Wanneer nodig schakelen we één van onze vaste gespecialiseerde partners in. We beschikken over alle nodige expertise voor all-in projecten in de volgende sectoren zorg, onderwijs, kantoor & industrie en wonen.

Stap 4: overleg & finetunen

In deze fase bespreken we ons voorstel en voorzien we alle nodige overlegmomenten om elk element tot in het kleinste detail af te stemmen.

We passen ons voorstel waar nodig aan en schaven elk onderdeel bij totdat het volledige ontwerp voldoet aan je verwachtingen.

We kijken niet alleen naar je huisvestingsnoden van vandaag, maar bespreken ook mogelijke toekomstscenario’s.

De flexibiliteit om onze modulaire gebouwen op elk moment aan te passen, te upgraden, uit te breiden, in te krimpen of zelfs te verhuizen vormt één van onze absolute troeven. Op die manier garanderen we de circulariteit van onze gebouwen.

We maken heldere afspraken over wat je van ons mag verwachten. Indien gewenst leveren we het gebouw turn-key op, inclusief binneninrichting en buitenaanleg. Zo is je modulaire gebouw meteen gebruiksklaar voor de functies die je beoogt.

Ook voor het verkrijgen van de nodige vergunningen om het modulair gebouw te mogen realiseren, verlenen we alle ondersteuning.

Stap 5: in productie

Wanneer ieder element in 3D is uitgetekend en gecontroleerd én de vereiste vergunningen zijn afgeleverd, start onze productie.

In onze eigen werkateliers vervaardigen we volgens de voorziene timing in optimale en gecontroleerde omstandigheden de verschillende modules.

Elke module wordt kant-en-klaar afgewerkt met wand-, muur- en plafondbekleding én voorzien we van de nodige technieken.

Via deze prefabricatie bereiden we het gebouw tot in de kleinste puntjes voor vooraleer elke bouwmodule in de juiste volgorde naar de werf verhuist voor montage en finale afwerking.

Stap 6: montage op de werf

Omdat we de verschillende bouwmodules uitwerken met het oog op een vlotte montage en correcte onderlinge verbindingen, verloopt de montage bijzonder snel. Al onze technische installaties werden maximaal voorbereid zodat de werkzaamheden op de werf beperkt blijven tot plug & play.

Vooraleer de bouwmodules worden geplaatst, hebben we het bouwterrein al volledig voorbereid met de nodige ondergrondse nutsvoorzieningen en de vereiste gebouwfundering. Deze werkzaamheden verlopen parallel met productie waardoor we geen tijd verliezen.

Stap 7: turn-key oplevering

Als de bouwmodules geplaatst en gemonteerd zijn, volgt nog de finale afwerking.

Neem je zelf de verdere inrichting voor je rekening of verwacht je een volledige turnkey-oplevering? Ook voor de volledige binneninrichting en de buitenaanleg kunnen we perfect zorgen.

Stap 8: extra services

Bij ons primeert het gebruik van een gebouw. Dit betekent dat we je maximaal ontzorgen, zodat jij je kan focussen op je kernactiviteiten.

Indien gewenst nemen we het volledige gebouwbeheer van je over.

Op maat van je specifieke behoeftes en de noden van het gebouw bieden we graag een pakket van extra services aan, waaronder preventief onderhoud, alle herstellingen,… Onze interventiedienst komt voor dringende vragen vrijwel meteen langs.

Biedt modulair bouwen voor jou de oplossing?

We bekijken het graag samen! Maak een afspraak voor een kennismakingsgesprek met één van onze bouwadviseurs.