Home Voor elk bouwproject Binnen een masterplan

Binnen een masterplan

Tijdelijke huisvesting binnen de realisatie van een masterplan

Heb je tijdens de realisatie van een masterplan nood aan tijdelijke huisvesting op je site? Schakel dan De Meeuw in. Volledig op maat van je behoeftes realiseren wij tijdelijke huisvesting, perfect passend op je site. Dankzij de flexibiliteit en aanpasbaarheid van onze modulaire gebouwen kunnen we de functie en invulling van onze tijdelijke huisvesting zelfs meermaals wijzigen, afhankelijk van de voortgang van het masterplan.

De realisatie van een masterplan voor de toekomst van een ziekenhuis, zorginstelling, universiteitscampus, bedrijfssite,… verloopt noodgedwongen in verschillende fases, gespreid over vaak vele jaren.

Waarom een masterplan?

Soms is deze noodzaak tot fasering financieel van aard, in andere situaties kan het praktisch onmogelijk anders om de continuïteit te blijven garanderen. Vaak hangt een masterplan ook samen met organisatorische veranderingen, bijvoorbeeld een fusie met een andere organisatie of geplande uitbreiding van de activiteiten. In sommige situaties overschrijdt de tijdshorizon van het masterplan de tijdsduur van tien jaar of zelfs meer.

Stap voor stap worden dan binnen het masterplan verschillende gebouwen vervangen, gerenoveerd, uitgebreid of aangepast zodat de volledige site op termijn voldoet aan de behoeftes en plannen van de toekomst.

Tot tien jaar of meer

Tijdens de realisatie van een masterplan is er vaak nood aan tijdelijke huisvesting. Deze tijdelijke infrastructuur verzekert de continuïteit van bepaalde functies in afwachting van een definitieve oplossing. Deze tijdelijkheid varieert dan van enkele jaren tot soms wel tien jaar of meer.

Modulair bouwen door De Meeuw biedt in deze situaties gegarandeerd de aangewezen oplossing. Ons eigen ontwerp- en engineeringbureau vertaalt jouw specifieke behoeftes naar tijdelijke huisvesting, qua functionaliteit volledig evenwaardig aan de bestaande of toekomstige situatie.

Korte bouwtermijn

Aangezien we werken met modulaire bouwvolumes mag je rekenen op een uiterst korte bouwtermijn en voorzien we een configuratie op maat, aangepast aan de ruimtelijke mogelijkheden.

We zorgen ervoor dat de tijdelijke modulaire infrastructuur perfect aansluit op de bestaande gebouwen. Waar nodig voorzien we de vereiste fysieke verbindingen, al dan niet met een luchtbrug.

De tijdelijke huisvesting wordt door onze vakmensen volledig gebruiksklaar geplaatst en afgewerkt. Alle vereiste technieken zijn plug & play aanwezig en werden voorgemonteerd in onze werkateliers.

Huren zo lang je wenst

Elke gebruiksperiode voor onze tijdelijke huisvesting is mogelijk. We kunnen onze gebouwen meermaals aanpassen aan nieuwe functies. Zelfs verplaatsen naar een andere locatie, bijvoorbeeld bij een fusie, is perfect mogelijk. Dankzij onze flexibele huurmogelijkheden beschik je zo lang als nodig over de nodige tijdelijke huisvesting.

Biedt modulair bouwen voor jou de oplossing?

We bekijken het graag samen! Maak een afspraak voor een kennismakingsgesprek met één van onze bouwadviseurs.