Home Over ons Kwaliteit

Kwaliteit

INDUSTRIEEL BOUWEN

De Meeuw maakt zoveel mogelijk gebruik van geprefabriceerde (industrieel vervaardigde) bouwelementen. Industrieel produceren betekent bouwen onder geconditioneerde omstandigheden: weersonafhankelijk en daarmee een optimale conditionering van materialen en ideale werkomstandigheden voor medewerkers. Daarmee kiest De Meeuw voor een zeer efficiënt en beheersbaar productieproces. Dit borgt de kwaliteit van de bouwelementen en daarmee uw gebouw.

FLEXIBEL BOUWEN

Flexibel bouwen biedt als bouwmethode een alternatief ten opzichte van onder andere traditionele bouw. Waar bij traditionele bouw de huisvesting op de kavel stap voor stap van fundering tot de laatste afwerking wordt gerealiseerd, betekent flexibel bouwen dat bouwdelen van het gebouw vooraf volledig prefab worden klaargemaakt in de fabriek om daarna op de bouwplaats te worden geplaatst en afgewerkt. Deze bouwmethode zorgt niet alleen voor een verkorte bouwtijd en een kortere aanwezigheid op de bouwplaats. Ook worden complete bouwmodules zoveel mogelijk integraal geproduceerd en samengesteld, dus inclusief technische installaties en voorzieningen. Alle bouwdelen en voorzieningen zijn daardoor optimaal op elkaar afgestemd wat zorgt voor een hoge kwaliteit, lagere faalkosten en aanzienlijk minder opleverpunten.

BIM
Voor een optimaal resultaat werken meerdere specialistische partijen samen aan het eindresultaat. Voor een perfecte voorbereiding en uitvoering gebruikt De Meeuw gebruikt BIM (Bouw Informatie Model). Van het eerste schetsontwerp tot en met de exploitatie. Alle data betreffende het project wordt hierbij opgeslagen in het informatiemodel, waarin alle betrokken partijen kunnen werken.

BIM BIEDT EEN AANTAL CONCRETE VOORDELEN

> Reductie van faalkosten door vermindering van ontwerp- en bouwfouten.

> Verkorte digitale en fysieke bouwtijd: een nog snellere exploitatie van het gebouw.

> Veelvoud aan informatie voor exploitatie, op basis van de totale lifecycle en niet alleen de initiële kosten.

> Bewaking van kosten en planning vanuit het model.

> Hergebruik en delen van gegevens, zaken hoeven niet dubbel worden getekend.

> Consistentie in de tekeningen: plattegronden komen overeen met de doorsneden, gevelaanzichten en details.

> Betere beheersing van het proces en de productie: verregaande prefabricage mogelijkheden.

ISO 9001


De Meeuw is ISO 9001 gecertificeerd. ISO 9001 is een norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagement van een organisatie. De nadruk ligt hierbij op procesmanagement. ISO 9001 wordt door De Meeuw gebruikt om de processen inzichtelijk en beheersbaar te maken. En deze continu te verbeteren.


Kort gezegd, de nadruk op het managen naar een goed resultaat. Het ISO 9001 certificaat geeft aan dat De Meeuw de tevredenheid van onze klanten op nummer 1 staat en dat we gaan voor kwaliteit.


EN-ISO 3834-2


Met de EN-ISO 3834 norm toont De Meeuw aan dat het lasproces aan alle kwaliteitseisen voldoet, volgens goedgekeurde procedures en met gekwalificeerde lassers. Een lastechnisch bedrijf met deze norm geeft aan dat het duidelijk op een hoger niveau opereert. Hierdoor is de kwaliteit continu gewaarborgd. De ISO 3834 norm omvat een kwaliteitsborgingssysteem voor smeltlassen en wordt vrijwel altijd vereist door opdrachtgevers in de defensie, offshore, railinfra en petrochemische industrie.


De Meeuw voldoet aan de EN-ISO 3834-2 norm wat de meest uitgebreide variant van de certificering is. Aan alle facetten van het lasproces zijn eisen gesteld.


VCA**


VCA** staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om veiliger werken te bevorderen en het aantal bedrijfsongevallen te verminderen. Veiligheid is een belangrijke pijler, vandaar dat De Meeuw VCA** gecertificeerd is. Het VCA-systeem voldoet aan de eisen die in Europese normen zijn vastgelegd.


iso-vca-logo