Home Over ons Flexibel bouwen

Flexibel bouwen

Modulair bouwen maakt ruimte voor volledige vrijheid

BOUWEN VOOR VANDAAG ÉN MORGEN!

Hoe doe je dat als je niet weet hoe morgen eruit ziet? Of als je verwacht dat morgen er totaal anders uit ziet? Hoe realiseer je een gebouw dat ruimte biedt aan vernieuwing en fluctuerende gebruikersaantallen?

Hoe biedt je ruimte aan ontwikkeling… letterlijk en figuurlijk?

MODULAIR BOUWEN MAAKT RUIMTE VOOR VOLLEDIGE VRIJHEID

De Meeuw bouwt modulair. Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van industrieel vervaardigde bouwelementen. Complete bouwmodules worden in onze fabrieken zoveel mogelijk integraal geproduceerd en samengesteld, dus inclusief technische installaties en voorzieningen. Alle bouwdelen en voorzieningen zijn daardoor optimaal op elkaar afgestemd wat zorgt voor een hoge kwaliteit, lagere faalkosten en aanzienlijk minder opleverpunten. Na prefabricage worden de modulaire bouwdelen op de bouwplaats in zéér korte tijd worden geassembleerd en afgewerkt.

MODULAIRE BOUWSYSTEMEN DIE VOLDOEN AAN ALLE EISEN

Het is een misvatting dat deze bouwmethodiek alleen maar standaard ‘catalogusgebouwen’ oplevert. De Meeuw bewijst met haar modulaire bouwsystemen dat er met prefab elementen een hoge kwaliteit in detaillering en uitvoering mogelijk is. Wat betreft indeling zijn er maar weinig beperkingen en ook de uitstraling en identiteit van het gebouw laten zich met zeer veel vrijheid invullen. Ook architectonisch zijn de mogelijkheden dus ongekend.

Afhankelijk van de gebruiksperiode worden de eisen aan een gebouw bepaald. Eisen van het bouwbesluit, eisen aan het binnenklimaat en architectonische eisen zijn belangrijke factoren. De moderne modulaire bouwsystemen van De Meeuw spelen daar volledig op in. Voor elk ambitieniveau levert De Meeuw maatwerk. Dat geldt voor permanente gebouwen, maar ook voor semipermanente gebouwen.

‘’ALLES VERANDERT, DUS WAAROM ZOUDEN WE BOUWEN VOOR DE EEUWIGHEID?’’

MEEBEWEGEN IN EEN DYNAMISCHE WERELD

In een samenleving waarin veranderingen elkaar in hoog tempo opvolgen, is het zinvoller de levensduur van een gebouw te definiëren als de tijd dat we het gebouw écht kunnen gebruiken. Dat de ruimte voldoet aan de functie. Vanuit die visie ontwikkelt De Meeuw flexibele oplossingen. Die mensen altijd de ruimte geeft die ze nodig hebben. Gebaseerd op de gewenste situatie, aantal gebruikers of bewoners, comfort en design. Maar ook kunnen meegroeien of krimpen. Of zich aanpassen aan een nieuwe situatie. En zijn de gebouwen niet meer nodig, dan verplaatsen we deze naar een alternatieve locatie…of we nemen ze gedeeltelijk of in zijn geheel terug.

ONGEKENDE MOGELIJKHEDEN

Modulair bouwen is voor De Meeuw geen manier, maar een visie. Een visie waarin leegstand niet meer voorkomt en je altijd een gebouw kunt aanpassen en herinzetten waar nodig. Daarin zijn we toonaangevend, efficiënt en bewezen. Daarin zijn de mogelijkheden ongekend. Letterlijk in de zin dat je nog niet half weet wat er allemaal kan. En figuurlijk omdat De Meeuw blijft innoveren op dit gebied.

De volgende stap in bouwen, met ongekende mogelijkheden. Eindeloos aanpasbaar, verplaatsbaar en blijvend inzetbaar. Nooit meer leegstand! De Meeuw maakt ruimte voor de toekomst.

VRAAG EEN OFFERTE AAN