Home Over ons Duurzaam & Circulair

Duurzaam & Circulair

CIRCULAIR EN FLEXIBEL BOUWEN VOOR DE TOEKOMST

De tijd dringt. Onze planeet én samenleving vragen om fundamenteel andere aanpak van de bouw. Een aanpak die ons milieu minder belast door minder verbruik van materiaal en minder CO2 uitstoot. Maar ook een aanpak die inspeelt op onze dynamische maatschappij waarin omstandigheden, behoeften en wensen continu veranderen. Het is hoog tijd voor toekomstbestendig bouwen. Voor het behoud van onze aarde maar ook voor een prettige, comfortabele woon-, werk- en leefomgeving. Altijd en overal.

BELASTING MILIEU DOOR DE BOUW


De bouw heeft een enorm aandeel in het verbruik van grondstoffen en energie en de uitstoot van CO2. Materiaalgebruik staat voor ongeveer 70% van de klimaatimpact van de Nederlandse bouw- en sloopactiviteiten. Wereldwijd neemt de bouw 50% van het totale energieverbruik en de CO2 uitstoot voor zijn rekening. Dat maakt hergebruik van milieuvriendelijke(re) materialen en de herlocatie van gebouwdelen of complete gebouwen, voor duurzaam, toekomst bestendig bouwen.


DYNAMISCHE MARKT
Onze leefomgeving, wensen en eisen zijn continu in beweging. Partijen, overheden, zorg- en onderwijsinstellingen en woningcorporaties willen meebewegen met krimp, groei, maar ook de veranderende wensen van consumenten. Uitdaging is de financiële risico’s zoveel mogelijk te beperken en de waarde te behouden.


Circulair Businessmodel De Meeuw

CIRCULAIR EN FLEXIBEL BOUWEN = TOEKOMSTBESTENDIG BOUWEN

Een gebouw of huis dat gedurende z’n hele levensduur aansluit bij de vraag uit de markt. Dat qua omvang, functie, comfort en identiteit kan meebewegen met veranderende omstandigheden, behoeften en wensen van gebruikers. En dat kan worden verplaatst of ingeleverd en hergebruikt voor een andere functie als de vraag ophoudt te bestaan. Zo’n gebouw is een toekomstbestendig gebouw.

MODULAIR BOUWEN: HET FUNDAMENT

De modulaire bouwmethode van De Meeuw vormt het fundament onder circulair en flexibel bouwen. In deze bouwmethode beschikt elk huis en elk gebouw over hetzelfde DNA. Echter, de uiteindelijke vorm wordt gedurende de levensduur bepaald en aangepast op basis van de locatie en gebruikers. Het zeer efficiënte productieproces in de fabriek en het minimale aantal transportbewegingen dragen bij aan een fors lagere uitstoot van CO2. Bij herinzet op een andere locatie worden alleen die onderdelen vervangen die daar aan toe zijn, zodat de restwaarde zoveel mogelijk behouden blijft en het object betaalbaar.

SAMEN STAAN WE STERK

Maar we doen het niet alleen. Flexibel en circulair bouwen, vereist samenwerking en duidelijke afspraken over het sluiten van de kringloop. Met leveranciers en partners, maar ook met collega-bouwers en de overheid, over werkwijzen en slimme(re) regelgeving. We zijn en blijven in gesprek, want alleen sámen kunnen we de omslag maken naar een echt toekomstbestendige bouw.