Home Nieuws Er bestaat maar één juist antwoord op de klimaatuitdaging. VDL De Meeuw toont de weg.

Er bestaat maar één juist antwoord op de klimaatuitdaging. VDL De Meeuw toont de weg.

Voor- en tegenstanders bestrijden elkaar over de klimaatzaak. VDL De Meeuw beschouwt de klimaatzaak in de eerste plaats als een unieke kans. Een kans om te innoveren. Een kans om het anders aan te pakken. Een kans voor iedereen om te winnen, ook onze economie. De technologieën en mogelijkheden bestaan al. Nu is het tijd om te doen. Onze oplossing voor de bouwsector? Modulair en circulair bouwen! De cijfers bewijzen ons gelijk.

De klimaatdiscussie laait geregeld op. Zelfs rechters spreken zich erover uit. Zo besliste het hof van beroep eind 2023 dat ons land de uitstoot van broeikasgassen moet verminderen met 55 procent tegen 2030. Deze bindende en becijferde uitspraak is zelfs strenger dan de 47 procent die Europa ons oplegt.

Delen

Iedereen kan winnen
Iedereen kan winnen in het klimaatverhaal, volgens VDL De Meeuw. Wij zien kansen om te investeren en onze economie te laten bloeien. De sleutel? Massaal inzetten op bestaande technologieën zoals zonnepanelen, windmolens, isolatie, warmtepompen en elektrificatie van transport.


Innovatie en duurzaamheid in DNA
Al sinds het begin zitten we volledig op het spoor van innovatie en duurzaamheid. Wij bouwen modulair, bij uitstek de meest duurzame bouwmethode. Onze modulaire gebouwen leiden tot 55 procent minder CO²-uitstoot bij de realisatie en bij driemaal hergebruik*. Het volume aan bouwafval ligt maar liefst 95 procent lager in vergelijking met klassieke bouwmethodes. De isolatiewaardes liggen hoog, probleemloos bouwen wij innovatieve en milieuvriendelijke energietechnieken in.


Efficiënt productieproces
Wij prefabriceren (energie)efficiënt en gestandaardiseerd onze bouwmodules in een industriële omgeving. De transportbewegingen beperken we tot een minimum. Het gebouw is al grotendeels gemonteerd bij aankomst op de werf. In ons model van modulair bouwen beschouwen we bouwafval als een ontwerpfout, niet als een onvermijdelijk gevolg van bouwen.


Circulair bouwen
Net zoals gewone gebouwen bereiken onze modulaire gebouwen de gebruikelijke levensduur van 50 jaar. Waar zit bij ons het grote verschil? Na de beoogde gebruiksduur worden conventionele gebouwen vaak afgebroken of worden ze grondig gerenoveerd, telkens met heel wat bouwafval tot gevolg.


Bij ons zit het volledig anders. Na de beoogde gebruiksduur recupereren we alle bouwmodules en onderdelen, waarna we hetzelfde gebouw – na een grondige refit en reconversie - elders een tweede of zelfs derde leven geven. Circulair bouwen heet dat.


Wij transformeren een gebouw dat vroeger gebruikt werd voor een woonzorgcentrum naar een nieuwe ziekenhuisvleugel, op een andere locatie. Een ziekenhuisgebouw dat op een andere plek een tweede leven krijgt als school? Ons ‘normaal’!


Flexibel aanpasbaar
Onze gebouwen zijn flexibel en sluiten de hele levensduur aan op de vraag en de behoeftes van de gebruikers. Wanneer nodig passen we het gebouw aan, ook als het daarvoor moet verplaatst worden.


Nog beter?
Kan het nog beter? In 2029 bestaat VDL De Meeuw honderd jaar. Deze verjaardag willen we vieren als net-zero onderneming. Wij zijn koploper op vlak van duurzaam en circulair bouwen én doen er alles aan om onze voorloperpositie te behouden. Deze belofte willen we waarmaken in alle sectoren waarin we actief zijn: wonen, zorg, onderwijs én industrie & kantoren. Samen kunnen we de klimaatuitdaging aan!


*Studie uitgevoerd door onderzoeks- en certificatiebureau SGS in samenwerking met VDL De Meeuw Nederland. Meer info op een eenvoudig verzoek.

GERELATEERDE PROJECTEN

Spark Village header

Spark Village - Sciencepark Amsterdam

In Amsterdam is het tekort aan woningen al jaren een groot probleem. Met name voor studenten, starters...

Meer informatie
Spark Village - Sciencepark Amsterdam
In Amsterdam is het tekort aan woningen al jaren een groot probleem. Met name voor studenten, starters en statushouders is het vinden van betaalbare huisvesting erg lastig. Om deze groepen...
Meer informatie
210622 VDL De Meeuw Purmerend 5 opgewerkt

Flexwonen op verschillende locaties, Purmerend

Woningen, Purmerend 200 tijdelijke woningen op 4 locaties

Meer informatie
Flexwonen op verschillende locaties, Purmerend
Op diverse locaties in Purmerend heeft VDL De Meeuw in opdracht van de gemeente in slechts 2 jaar tijd 200 tijdelijke woningen gebouwd. Dit initiatief heeft als doel de druk...
Meer informatie
220930 P182 Nezzt Visualization 04 min min

NDW 21, Nijmegen

Woningen, Purmerend 200 tijdelijke woningen op 4 locaties

Meer informatie
NDW 21, Nijmegen
VDL De Meeuw werkt in opdracht van de woningcorporaties Talis, Woonwaarts, SSH& en Portaal, en in nauwe samenwerking met de gemeente Nijmegen, aan de realisatie van een nieuwe buurt met...
Meer informatie