Home Nieuws VDL De Meeuw lanceert flexwonen als tijdelijke oplossing voor acute woningnood

VDL De Meeuw lanceert flexwonen als tijdelijke oplossing voor acute woningnood

“Win-win voor braakliggende sites én specifieke doelgroepen”

Hans Vonck - CEO van VDL De Meeuw België – lanceert een opvallende oproep. “Het acute tekort aan sociale woningen, studentenhuisvesting, migrantenopvang en woningnood bij rampen valt met modulaire woningbouw op te lossen”, stelt hij. “Onze oplossing focust op een snelle aanpak, is perfect betaalbaar én activeert percelen in steden en gemeenten die nu braak liggen. We moeten alleen out-of-the-box durven denken. Ik reik de hand naar elke beleids- of organisatieverantwoordelijke met een bevoegdheid op vlak van wonen om het pad van het traditionele bouwen even te verlaten. Evalueer met open geest onze innovatieve formule van tijdelijke en modulaire woonoplossingen.”


Ons land kampt - zeker voor specifieke doelgroepen - met een acuut woontekort. Zonder doortastend ingrijpen dreigt een rampscenario. “We overdrijven absoluut niet. De wachtlijsten voor een sociale woning zijn bijzonder lang. Ook bij grote bouwinspanningen raken deze onmogelijk weggewerkt en groeien de lijsten zelfs nog aan.”

Verder overtreft de instroom van asielaanvragen en arbeidsmigratie het beschikbare aanbod aan menswaardige opvang. “Bestaande gebouwen inzetten voor collectieve opvang, biedt – zo blijkt uit de praktijk - zelden een geschikte en duurzame oplossing”, aldus Hans Vonck. “Voor arbeidsmigratie van hoogopgeleide of technische profielen smeken bedrijven bij steden en gemeenten om mee na te denken over mogelijke oplossingen.”

Studentensteden zoals Leuven, Gent, Brussel en Antwerpen kreunen onder een tekort aan studentenkamers. “Dit is niet alleen het probleem van de studenten. De zoektocht naar studentenhuisvesting en het verbouwen van particuliere woningen tot studentenkamers verergert de woonnood voor de lokale bewoners.

Acute problemen – zoals de watersnood in Wallonië of de oorlog in Oekraïne – vereisen een snelle en doelgerichte opschaling van het woningaanbod. “Al te vaak leidt de huidige aanpak tot ad-hoc oplossingen die niet aan de kwaliteitsstandaarden voldoen en onmogelijk jarenlang vol te houden zijn.”

Klassieke projectontwikkeling

Hans Vonck ziet in klassieke projectontwikkeling slechts een deel van de oplossing. “Ons land beschikt simpelweg niet over de nodige financiële middelen om op enkele jaren tijd een gigantisch bouwprogramma te realiseren voor deze specifieke doelgroepen. Dit is onbetaalbaar. Klassieke woningbouw biedt bovendien geen flexibiliteit om doelgericht in te spelen op de snel wijzigende woonbehoeftes van specifieke doelgroepen. Kortom, als we niet de stap durven zetten naar out-of-the-box flexibele woonoplossingen, vergroten de wachtlijsten op alle fronten.”

Kordaat oplossen

VDL De Meeuw België reikt de hand naar alle overheden, universiteiten en sociale woonmaatschappijen om samen het acute woningtekort voor specifieke doelgroepen kordaat én efficiënt op te lossen. “Wij ontwikkelden een financieel haalbare en unieke huurformule waarbij braakliggende gronden op de juiste locaties – minstens voor een periode van tien jaar - worden ingezet voor tijdelijke woonprojecten. Hiermee activeren we op zeer korte termijn de talrijke braakliggende percelen in onze steden en gemeenten die wachten op een definitieve ontwikkeling of bestemming. Al vanaf een grondoppervlakte van 2.000m² behoort een tijdelijk woonproject tot de mogelijkheden. Binnen het jaar realiseren we op deze locatie een multi-inzetbare woonkern, inclusief buiteninfrastructuur en nutsleidingen, om een specifieke woningnood op te lossen.

Misverstand vermijden

Om meteen alle verdere misverstanden te vermijden. Hans Vonck: “We spreken in onze vorm van flexwonen niet over containerwoningen, wél over volwaardige en gezellige woonbuurten - inclusief alle buiteninfrastructuur – die we na afloop van de huurperiode op een andere locatie heropbouwen. Dankzij onze circulaire bouwsystemen geven we deze woonprojecten een tweede en zelfs derde leven, die probleemloos de levensduur van traditionele bouw overstijgt.”

Realistische oplossing

De voorgestelde oplossing is qua timing bijzonder realistisch én betaalbaar. “Wij dragen de volledige financieringskosten op strategisch gelegen gronden die ons tijdelijk ter beschikking wordt gesteld. De overheid, universiteit of huisvestingsmaatschappij huurt vervolgens onze wooninfrastructuur voor een periode van minstens 10 jaar, al dan niet verlengbaar. Beproefde ontwerpplannen en technische concepten liggen al klaar voor elke specifieke doelgroep. Deze passen we flexibel aan op maat van het gewenste woningaantal en de mogelijkheden van het specifieke terrein. Na afloop van de huurtermijn herbouwen we de woonwijk – al dan niet aangepast – elders weer op.”

Wettelijke obstakels

VDL De Meeuw België hoopt dat dit voorstel heel wat in beweging brengt. “De overheid moet allereerst erkennen dat ze volgens de huidige klassieke aanpak de acute woonproblemen onmogelijk opgelost krijgt binnen een termijn van tien jaar.” Daarnaast moet er dringend een helder regelgevend kader komen dat tijdelijke omgevingsvergunningen mogelijk maakt, al dan niet zonevreemd. “Dit wettelijk kader biedt ons vervolgens de mogelijkheid om strategisch gelegen sites en percelen waarvan de finale ontwikkelingsplannen of uiteindelijke bestemming nog niet gerealiseerd zijn, tijdelijk te activeren. Het zou bijzonder jammer en onverstandig zijn om deze talrijke kansen te laten liggen… De tijd dringt om dit gigantisch maatschappelijk probleem aan te pakken met innovatieve oplossingen.”


Delen

VDL De Meeuw Purmerend 4 223jpg

Download onze Flexwonen-brochure voor meer informatie over onze woongebouwen

Dia1

GERELATEERDE PROJECTEN

AZ Sint Jan 1

AZ Sint Jan

In 2014 kreeg VDL De Meeuw de opdracht van het AZ Sint-Jan te Brugge om een tijdelijk...

Meer informatie
AZ Sint Jan
In 2014 kreeg VDL De Meeuw de opdracht van het AZ Sint-Jan te Brugge om een tijdelijk gebouw op te richten dat minstens15 jaar in dienst blijft. Ze eisten een...
Meer informatie
Spark Village header

Spark Village - Sciencepark Amsterdam

In Amsterdam is het tekort aan woningen al jaren een groot probleem. Met name voor studenten, starters...

Meer informatie
Spark Village - Sciencepark Amsterdam
In Amsterdam is het tekort aan woningen al jaren een groot probleem. Met name voor studenten, starters en statushouders is het vinden van betaalbare huisvesting erg lastig. Om deze groepen...
Meer informatie
Magnolia

Magnolia

In 2014 is VDL De Meeuw als partner aangeduid door de stad Brussel voor de bouw van...

Meer informatie
Magnolia
In 2014 is VDL De Meeuw als partner aangeduid door de stad Brussel voor de bouw van een prestigieuze modulaire school te Laken. In samenwerking met alle betrokken partijen realiseerde...
Meer informatie
Pagadder 1

Pagadder

AG Vespa is het autonoom gemeentebedrijf voor vastgoed en stadsprojecten voor de Stad Antwerpen. Het beheert hetstadspatrimonium...

Meer informatie
Pagadder
AG Vespa is het autonoom gemeentebedrijf voor vastgoed en stadsprojecten voor de Stad Antwerpen. Het beheert hetstadspatrimonium en geeft uitvoering aan het stadsontwikkelingsbeleid zoals bepaald door het college van burgemeester...
Meer informatie