Home Nieuws De Meeuw Belgium bouwt een innovatieve, modulaire ziekenhuisapotheek voor UZ Gent

De Meeuw Belgium bouwt een innovatieve, modulaire ziekenhuisapotheek voor UZ Gent

Vanaf 2026 is er voor iedere ziekenhuisapotheek een verstrengde PIC/S-normering verplicht die strikte eisen oplegt voor de steriele en niet-steriele productie en opslag van geneesmiddelen.

De ziekenhuisapotheek van het UZ Gent speelt hierin een voortrekkersrol en opent al in 2023 zijn nagelnieuwe cleanroom. Zo ambieert de apotheek meer dan ooit een geprefereerde partner te zijn voor andere ziekenhuizen, onderzoekers en farmaceutische organisaties.

Delen

Tijdelijk modulair bouwsysteem van De Meeuw Belgium

Om de cleanroom te huisvesten, koos het UZ Gent een tijdelijk modulair bouwsysteem en werd De Meeuw Belgium verkozen als vakkundige partner, hoofdaannemer. De Meeuw Belgium kwam als eerste uit de minicompetitie verbonden aan de raamovereenkomst, waar prijs, timing en specialisatie doorslaggevend waren.

Ons partnership met het UZ Gent bestaat uit: de verhuur van een tijdelijk modulair tweelaags gebouw van 2250 m² of 124 units over een periode van minstens 10 jaar. Hiervan bestaan 48 modules of 900 m² uit een state-of-the-art cleanroom, de grootste van België. Zo kan de ziekenhuisapotheek van het UZ Gent onder strikte normering al vanaf 2023 voor klinische studies en in de zorg steriele en niet-steriele bereidingen maken en studiemedicatie labelen en opslaan.

Het tijdelijk karakter en de termijn van de aanvraag worden gekoppeld aan de gefaseerde uitvoering van het masterplan van Project U op de campus het UZ Gent.

Een pragmatisch plan van aanpak


We zijn met deze uitdaging gefaseerd aan de slag gegaan.

  • Allereerst zijn de nodige grondwerken en voorbereidingen gebeurd om het terrein helemaal bouwklaar te maken.
  • Door een insnijding in het bouwvolume zijn ook waardevolle bomen behouden gebleven.
  • Door de uitzonderlijke maatvoering van de units op het gelijkvloers: m.n. 4,5 meter binnenhoogte of 5,15 meter buitenhoogte heeft ons transport de bouwelementen tot op de site van het UZ Gent gebracht en zijn ze ter plekke gemonteerd door onze deskundige techniekers. Doorgaans gebeurt de opbouw van de modules op de productiesite van De Meeuw Belgium.
  • Na de plaatsing van de eerste bouwlaag is de gebouwschil volledig lekvrij en luchtdicht gemaakt, ten einde het functioneren van de cleanroom feilloos te laten verlopen.
  • De constructie van de gesofisticeerde cleanroom is een box-in-boxsysteem. Om een optimale werking te garanderen, zijn slimme ventilatie- en klimatisatietechnieken vereist. Hierdoor wordt de luchtkwaliteit en de luchtdruk continu gereguleerd en is een duurzaam energieverbruik ingecalculeerd.
UZ Gent Cleanroom De Meeuw

De inrichting van de geavanceerde cleanroom

  • Op het gelijkvloers bevinden zich naast de geavanceerde cleanroom onder meer 3 magazijnen met sassen, een weeglokaal en een goederen- en personenlift. Verder is over de volledige bouwhoogte ook een geautomatiseerd opslagsysteem voorzien.
  • Op de eerste verdieping wordt er bijkomend een aangename en attractieve werkomgeving aan kantoorruimtes en vergaderzalen gecreëerd.

Bepaalde faciliteiten hebben ook een impact op de belasting van de vloeren. Hierdoor is er op specifieke plaatsen een draagvermogen voorzien tot 10kg Newton of geopteerd voor trillingvrije vloeren.

Tegen de gevel van het gebouw is er een vrijstaande constructie die dienst doet als blijvend verhuisplatform. Dit is handig omdat je bij regenweer de ingang van het gebouw droog kan bereiken.

De modulaire units hebben hetzelfde uitzicht als de eerder geplaatste units op de campus. Zo creëren we een uniform stijl voor de tijdelijke gebouwen op de site.

Uiteraard doen we dit niet alleen en hebben we een selectie van professionele vaste onderaannemers onder onze vleugels genomen om dit project tot een succes te maken.

We zijn trots dat we dit baanbrekend project samen met het UZ Gent kunnen realiseren en hun ziekenhuisapotheek uitrusten met een duurzame cleanroom voor de toekomst.

GERELATEERDE PROJECTEN

AZ Sint Jan 1

AZ Sint Jan

In 2014 kreeg De Meeuw de opdracht van het AZ Sint-Jan te Brugge om een tijdelijk gebouw...

Meer informatie
AZ Sint Jan
In 2014 kreeg De Meeuw de opdracht van het AZ Sint-Jan te Brugge om een tijdelijk gebouw op te richten dat minstens15 jaar in dienst blijft. Ze eisten een flexibele...
Meer informatie
Spark Village header

Spark Village - Sciencepark Amsterdam

In Amsterdam is het tekort aan woningen al jaren een groot probleem. Met name voor studenten, starters...

Meer informatie
Spark Village - Sciencepark Amsterdam
In Amsterdam is het tekort aan woningen al jaren een groot probleem. Met name voor studenten, starters en statushouders is het vinden van betaalbare huisvesting erg lastig. Om deze groepen...
Meer informatie
Magnolia

Magnolia

In 2014 is De Meeuw als partner aangeduid door de stad Brussel voor de bouw van een...

Meer informatie
Magnolia
In 2014 is De Meeuw als partner aangeduid door de stad Brussel voor de bouw van een prestigieuze modulaire school te Laken. In samenwerking met alle betrokken partijen realiseerde De...
Meer informatie
Pagadder 1

Pagadder

AG Vespa is het autonoom gemeentebedrijf voor vastgoed en stadsprojecten voor de Stad Antwerpen. Het beheert hetstadspatrimonium...

Meer informatie
Pagadder
AG Vespa is het autonoom gemeentebedrijf voor vastgoed en stadsprojecten voor de Stad Antwerpen. Het beheert hetstadspatrimonium en geeft uitvoering aan het stadsontwikkelingsbeleid zoals bepaald door het college van burgemeester...
Meer informatie